Príprava dát

Technické podmienky pre odovzdanie podkladov do našich tlačiarní si môžete stiahnuť tu. V dokumente nájdete aj doporučené rozmery a možnosti zasielania dát.

Stiahnite si tiež ICC profily pre prácu s podkladmi:

Zasielanie dát

Môžete využiť univerzálny FTP prístup.

  • adresa: ftp.praha.novotisk.cz
  • user: osvit
  • password: osvit

Ponúkame samozrejme aj individuálne FTP prístupy.

Ďalšie informácie a možnosti kontaktu tu.

Kontakty

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa prípravy alebo zasielania dát môžete využiť tieto kontakty: