Kontakty

Pavel Němeček

Obchodný riaditeľ tlačiarní

+420 210 084 032

+420 724 020 775

pavel.nemecek@vlmedia.cz

Vladimír Hrubý

Prevádzkový riaditeľ tlačiarní

+420 585 530 113

+420 602 257 400

vladimir.hruby@vlmedia.cz

Marián Vitoul

Vedúci výroby tlačiarne Praha

+420 210 084 030

+420 602 284 157

marian.vitoul@vlmedia.cz

Martin Vymlátil

Vedúci výroby tlačiarne Olomouc

+420 585 530 163

+420 776 100 136

martin.vymlatil@vlmedia.cz

Jiří Boháček

Vedúci zásobovania, nákup

+420 210 084 004

+420 724 285 302

jiri.bohacek@vlmedia.cz

Tlačiareň PRAHA

Adresa: U Stavoservisu 646/1a, 108 00 Praha 10

Tel: +420 210 084 084

Fax: +420 210 084 085

E-mail: novotisk.praha@vlmedia.cz

Oddelenie Kontakt Telefón E-mail
Prevádzka-výroba Marián Vitoul, vedúci výroby +420 210 084 030
+420 602 284 157
marian.vitoul@vlmedia.cz
Sekretariát Iva Papugová, asistentka +420 210 084 084 novotisk.praha@vlmedia.cz
iva.papugova@vlmedia.cz
Výrobné oddelenie Pavla Zachová, fakturácie +420 210 084 009 pavla.zachova@vlmedia.cz
vyroba.printph@vlmedia.cz
CTP oddelenie Smena +420 210 084 018 osvit.printph@vlmedia.cz

Tlačiareň OLOMOUC

Adresa: Šlechtitelů 636/6, 772 11 Olomouc

Tel: +420 585 530 113

Fax: +420 585 529 492

E-mail: novotisk.olomouc@vlmedia.cz

Oddelenie Kontakt Telefón E-mail
Prevádzka-výroba Martin Vymlátil, vedúci výroby +420 585 530 163
+420 776 100 136
martin.vymlatil@vlmedia.cz
Sekretariát Irena Vidrmanová Kopová +420 585 530 113 novotisk.olomouc@vlmedia.cz
irena.vidrmanovakopova@vlmedia.cz
Výrobné oddelenie Petr Tomášek, obchodný manažér, príprava výroby / fakturácie +420 585 530 135
+420 602 585 769
petr.tomasek@vlmedia.cz
vyroba.printol@vlmedia.cz
Pavel Mičuda, príprava výroby / IT +420 585 530 121
+ 420 602 585 699
pavel.micuda@vlmedia.cz
vyroba.printol@vlmedia.cz
CTP oddelenie Petr Šincl, PRE-PRESS info/podpora +420 585 530 126
+420 606 724 463
osvit.printol@vlmedia.cz